سیاست های حریم شخصی

 

  • هرگونه تست نفوذ بر روی سایت در صورت آسیب دیدن یا دردسترس قرار گرفتن اطلاعات کاربران توسط دستگاه‌های قضایی پیگیری خواهد شد.
  • تمامی اطلاعات شما طبق قوانین جرائم رایانه‌ای با همه امکانات و توان سایت رکسیت محافظت خواهد شد.
  • رکسیت وب تعهد می‌دهد که اطلاعات شما هرگز به شرکت یا اشخاص دیگری داده نخواهد شد مگر با دستور قضایی مجبور به ارائه باشیم.
  • رکسیت وب حق ویرایش، حذف و هرگونه تغییری در صورت نیاز بر روی نظرات شما در مطالب سایت را دارا می‌باشد.
  • ما در هر زمان حق تغییر تمامی قوانین و سیاست های سایت را حتی بدون اطلاع رسانی دارا می‌باشیم.
  • ما تعهد می دهیم هرگز از اطلاعات شخصی شما از جمله ایمیل شما برای ارسال تبلیغات و مطالب غیر مرتبط سوء استفاده نکنیم.
  • ما این حق را داریم در صورت نیاز برخی اطلاعات شما از جمله آدرس اینترنتی، کوکی ها و برخی اطلاعات غیر شخصی شما را در سایت نگهداری کنیم.
  • ما هیچ تعهدی در قبال اتفاقاتی که ممکن است از لینک های خروجی سایت ما برای شما پیش بیاید، نداریم.
  • تمامی اطلاعات شما توسط پروتکل SSL در هنگام انتقال داده‌ها محفوظ است و هیچ شخص یا ارگانی توان دسترسی به اطلاعات رد و بدل شده را ندارد.